30 dagar ångerrätt

Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars ångerrätt på ej utfärdade certifikat.

För certifikat som är utfärdade, erbjuder vi 4 dagars ångerrätt.