Inlägg av Admin740712

Justering av pris per faxad sida

Då den svenska kronan är mycket svag så har kostnaderna för att skicka fax ökat dramatiskt. Priset per faxad sidan enligt våra villkor höjs till 1,29 kr/ sida inom europa. För andra destinationer klicka här. Ändringen gäller även kunder som tidigare har haft rabatterade priser.

Nya betalningsrutiner för faxtjänsten

Bäste kund! För kunder som inte tidigare har haft automatiskt fakturering har vi nu aktiverat detta. Det innebär att en faktura på dem fasta kostnaden skickas automatiskt ut var 6 månad. Beloppet på fakturan läggs som tidigare på kontosaldot. Önskar man absolut inte få den automatiska fakturan så kan vi ta bort det. Maila i […]