Justering av pris per faxad sida

Då den svenska kronan är mycket svag så har kostnaderna för att skicka fax ökat dramatiskt. Priset per faxad sidan enligt våra villkor höjs till 1,29 kr/ sida inom europa. För andra destinationer klicka här. Ändringen gäller även kunder som tidigare har haft rabatterade priser.

Justering av månadsavgiften för Faxtjänsten Pro

Den svenska kronan har inte varit så svag på 17 år och vi betalar för faxnummer och licenser i US Dollar så måste vi justera månadskostnaden för faxtjänsten Pro till 79 kr. Ändringen kommer ske vid er nästa månadsdebitering.

Nya betalningsrutiner för faxtjänsten

Bäste kund! För kunder som inte tidigare har haft automatiskt fakturering har vi nu aktiverat detta.

Det innebär att en faktura på dem fasta kostnaden skickas automatiskt ut var 6 månad.

Beloppet på fakturan läggs som tidigare på kontosaldot.

Önskar man absolut inte få den automatiska fakturan så kan vi ta bort det. Maila i så fall till info@webeasy.se

Vi byter namn till WebEasy och kommer snart att lansera mer tjänster!

Vi kommer inomkort lansera mer tjänster, vi byter därför till ett mer passande domännamn. visionfax.se blir webeasy.se

Ny kontrollpanel

Vi har lanserat en ny kontrollpanel med ett nytt utseende som ska göra det enklare att hitta de olika funktionerna.

3 års certifikaten försvinner

Från och med 1 March 2018 så kommer man bara kunna beställa och förnya certifikat max 2 år, detta har CAB forum beslutat(CAB forum sköter reglerna runt SSL Certifikat). 1 års certifikaten finns självklart kvar 🙂

SSL PFX Generator

För att enkelt och smidigt skapa ett PFX fil har vi skapat nedan online verktyg

Klicka här för att komma till verktyget

 

Nytt verktyg – CSR Generator

Vi har skapat ett nytt verktyg för att generera en privat nyckel och CSR kod, detta underlättar när man ska skapa certifikat, specifikt personliga id certifikat.

Verktyget hittar ni genom att klicka här

Dock så rekommenderar vi att man genererat certifikatet på servern, om man har den möjligheten.