4 & 5 år SSL Certifikat försvinner

Enligt nya regler från CA/B (Certificate Authority/Browser) som sätter upp reglerna för SSL certifikat så tas 4 och 5 års SSL certifikaten bort. Detta är för att öka säkerheten då man måste verifiera sina uppgifter var 3:e år. Gör man en reissue efter den 1 mars på ett certifikat som är 5 år så får man max 39 månader. Detta kan innebära att man förlorar månader på sitt nuvarande certifikat. Därför rekommenderar vi ingen att köpa ett 4 eller 5 årigt certifikat. Dessa certifikaten kommer försvinna 1 mars

SSL Certifikat ökar din Google Rankning

Den 6 augusti meddelande Google att siter som krypterar sin trafik med ett SSL Certifikat kommer att få ökad rankning. Med tanke på hur billigt ett SSL certifikat idag är så är det en billig investering enbart att få bättre resultat i Googles sökträffar.

Chrome ger varning vid SHA1 SSL certifikat

Google kommer inom kort att ändra så att i Chrome kommer SSL certifikat som använder sig av SHA1 inte längre visa grönt https: utan ett överstryket rött https, vi rekommenderar alla som har möjlighet att uppgradera till SHA2. Tänk dock på att äldre plattformar kanske inte stödjer SHA2.

Interna domännamn slutar fungera

Interna domännamn som man tex. använde för Exchange server kommer inte fungera efter 1 november 2015. Detta är pga. säkerhetsrisk då man inte kan verifiera interna namn. För att lösa problemet så rekommenderar vi att ni sätter upp externa namn tex. intranet.domän.se och sedan endast använder dessa internt. För alla som har Exchange servrar är det nu tid att börja konfigurera om dessa så ni inte står utan certifikat när det går ut.

Varning för öppna / gratis Wi-Fi nätverk

Det har varit känt under en längre tid att trafiken i öppna / gratis Wi-Fi nätverk kan vara avlyssnade. Dock så är trafik som är krypterad med SSL mycket säkert från avlyssning, så när man använder öppna / gratis  Wi-Fi nätverk så använd alltid https om du ska ange känslig information.