Efter problemen som Symantec har haft med att inte följa reglerna för utfärdande av SSL certifikat så har dom nu beslutat att sälja sin certifikat hantering till DigiCert.