API

API or Application Programming Interface, av
English application programming interface

Vi har ett API som är enkelt att använda och implementera. Genom API´t kan man skicka sms

API works by making an HTTPS GET / POST request.

For more information send an email to info@webeasy.se