Även om det hela tiden kommer nya tekniska tjänster, finns det fortfarande tjänster som håller sig kvar. En av dessa tjänster är fax. Många företag har fortfarande behov av fax. Det kan vara att man i sin verksamhet faxar dokumentation, eller vill man få bekräftelser från leverantörer.
Slipp papper, slipp papperstrassel, slipp borttappade fax. Vår Faxtjänst är lösningen