En vanlig fax kan få slut på papper och kan därför inte ta emot fax, åska och andra el problem kan göra att faxen slås ut tillfälligt eller går helt sönder. Dessa problem finns inte med  våran Faxtjänst. Men som med alla tekniska saker så kan problem uppstå. Är det så att fax är en mycket viktig del i ens verksamhet så bör man oavsett på vilket sätt man idag använder faxen, skaffa sig en faxbackuplösning. Kontakta gärna oss, om ni har frågor på hur en backuplösning kan se ut.