Går det att skriva smsnr i epostadressen istället för i ämnes raden?

Ja det är möjligt genom att ange ”nyckel””smsnr”@sms.microvision.se

exempel 999999990740123456@sms.microvision.se

Web till SMS

Web till SMS funktionen är mycket enkel att använda.

SMSnr: Här anger du nummret ditt SMSet ska skickas, tex 0738123456 eller om ni skickar utomlands 0046738123456

Ämne/Info: Detta skickas inte med i SMSet utan är information för dig, som rör meddelandet.

Meddelande: Här anger man medellandet som ska skickas.

E-post till SMS

Att skicka sms från sin e-post klienten är enkelt.

För att inte obehöriga ska kunna skicka sms genom ert konto använder vi oss av ett lösenord som vi kallar nyckel. Nyckeln hittar ni under era inställningar här på kontrollpanelen.

Ni skickar e-postmeddelandet till ”er_nyckel”@sms.microvision.se    tex. 9sdsdferfcfefsw9@sms.microvision.se

Under ämne anger ni smnummer tex: 0738123456, skickar man sms utomlands så inkluderar ni landskoden tex. 0046738123456

Tips! Lägg till denna e-postadress i ert kontaktregister så blir det enkelt att leta upp den.

Ett status e-postmeddelande skickas till avsändaradressen för varje sms vid lyckad eller misslyckat sändning.

Vad händer om jag skickar med en fil som VisionFax inte stödjer eller är fel på?

Faxet kommer inte att skickas och ett e-postmeddelande kommer skickas till avsändaren med information om felet.

Vilka olika filformat stöds?

DOC, DOT, DOCX, PDF, TIFF, XLS,XLSX, HTM/HTML, Windows URL files, PPT, PPTX GIF, JPG, PS PostScript, EPS, RTF, BMP, PCX, SNP, XML, ODF, ODG,ODM, ODP, ODS, ODT. Ovan filformat kan finnas i versioner som kanske inte stöds av VisionFax.

Hur fungerar E-post till Fax

Att skicka fax från sin e-post klienten är enkelt.

För att inte obehöriga ska kunna skicka fax genom ert konto använder vi oss av ett lösenord som vi kallar nyckel. Nyckeln hittar ni under era inställningar här på kontrollpanelen.

Ni skickar e-postmeddelandet till ”er_nyckel”@fax.microvision.se   tex. xxxxxxxxxxx@fax.microvision.se

Under subjekt anger ni faxnummer tex: 034112345, skickar man fax till utlandet så inkluderar man landskoden tex. 0034123445678

Tips! Lägg till denna e-postadress i ert kontakt register så blir det enkelt att leta upp den.

Ett status e-postmeddelande skickas till avsändaradresser för varje fax vid lyckad eller misslyckat faxning.

Tänk på att bifogade filer inte får totalt vara större än 2mb och att inte använda konstiga tecken som /() osv i filnamnet som bifogas.

Hur fungerar Web till Fax

Faxnr: Här anger du nummret ditt faxet ska skickas, tex 011234567 eller om ni skickar utomlands 011234567

Ämne/Info: Detta faxas inte med till mottagaren utan är information som rör meddelandet.

Meddelande: Här kan man snabbt skicka ett enkelt fax, OBS! bifogar man filer i faxet så kommer inte detta meddelande att faxas till mottagaren.

Bifogade dokument: Man kan max skicka med 5 dokument i Web till Fax, dokumenten får inte ha en totalstorlek på mer än 2mb

Kan jag skriva faxnr i e-postadressen istället för i ämnes raden?

ja det är möjligt genom att ange ”nyckel””faxnr”@fax.microvision.se ex. 999999990340123456@fax.microvision.se

Jag får fel XXX vad betyder det?

Felmeddelande 100 betyder att filen är förstor, max storleken totalt på alla filer är 2.5mb, detta för att fax är lågupplösande och endast svart/vitt.

Felmeddelandet 123 kan betyda lite olika saker.
1. Det finns inget att faxa, tex. att det saknas bifogade filer eller att bifogade filer inte stöds.
2. Faxnr saknas eller är inte korrekt
3. Nyckel som anges är inte korrekt
4. Total storlek på bifogade filer är större än 2mb
5. Att saldot på kontot inte är under 5kr, man behöver minst 5kr på kontot för att kunna skicka fax.