Felsökning om man inte får några fax

Om man inte kan motta några fax så kan detta beror på flera olika orsaker.

1. Logga in under er konto och kontrollera om faxen finns där, gör dom det så är problemet att e-postservern ser faxen som spam. Man måste då vitlista domänen webeasy.se

2. Finns inga nyare fax i under kontrollpanelen, så testa att skicka ett fax till er själva från kontrollpanelen. Det inkommande och utgående faxsystemen är helt separerade system. Får man då faxet så är det något handhavande fel.

3. Skulle man ändå inte få något fax så är det snabbaste sättet att få hjälp, genom att använd formuläret under ”kontakta oss” glöm inte ange ert kundnummer.

Vad händer om jag skickar med en fil som VisionFax inte stödjer eller är fel på?

Faxet kommer inte att skickas och ett e-postmeddelande kommer skickas till avsändaren med information om felet.

Vilka olika filformat stöds?

DOC, DOT, DOCX, PDF, TIFF, XLS,XLSX, HTM/HTML, Windows URL files, PPT, PPTX GIF, JPG, PS PostScript, EPS, RTF, BMP, PCX, SNP, XML, ODF, ODG,ODM, ODP, ODS, ODT. Ovan filformat kan finnas i versioner som kanske inte stöds av VisionFax.

Hur fungerar E-post till Fax

Att skicka fax från sin e-post klienten är enkelt.

För att inte obehöriga ska kunna skicka fax genom ert konto använder vi oss av ett lösenord som vi kallar nyckel. Nyckeln hittar ni under era inställningar här på kontrollpanelen.

Ni skickar e-postmeddelandet till ”er_nyckel”@fax.microvision.se   tex. xxxxxxxxxxx@fax.microvision.se

Under subjekt anger ni faxnummer tex: 034112345, skickar man fax till utlandet så inkluderar man landskoden tex. 0034123445678

Tips! Lägg till denna e-postadress i ert kontakt register så blir det enkelt att leta upp den.

Ett status e-postmeddelande skickas till avsändaradresser för varje fax vid lyckad eller misslyckat faxning.

Tänk på att bifogade filer inte får totalt vara större än 2mb och att inte använda konstiga tecken som /() osv i filnamnet som bifogas.

Hur fungerar Web till Fax

Faxnr: Här anger du nummret ditt faxet ska skickas, tex 011234567 eller om ni skickar utomlands 011234567

Ämne/Info: Detta faxas inte med till mottagaren utan är information som rör meddelandet.

Meddelande: Här kan man snabbt skicka ett enkelt fax, OBS! bifogar man filer i faxet så kommer inte detta meddelande att faxas till mottagaren.

Bifogade dokument: Man kan max skicka med 5 dokument i Web till Fax, dokumenten får inte ha en totalstorlek på mer än 2mb

Kan jag skriva faxnr i e-postadressen istället för i ämnes raden?

ja det är möjligt genom att ange ”nyckel””faxnr”@fax.microvision.se ex. 999999990340123456@fax.microvision.se

Jag får fel XXX vad betyder det?

Felmeddelande 100 betyder att filen är förstor, max storleken totalt på alla filer är 2.5mb, detta för att fax är lågupplösande och endast svart/vitt.

Felmeddelandet 123 kan betyda lite olika saker.
1. Det finns inget att faxa, tex. att det saknas bifogade filer eller att bifogade filer inte stöds.
2. Faxnr saknas eller är inte korrekt
3. Nyckel som anges är inte korrekt
4. Total storlek på bifogade filer är större än 2mb
5. Att saldot på kontot inte är under 5kr, man behöver minst 5kr på kontot för att kunna skicka fax.

Hur gör jag massutskick / Bulkutskick?

Rör det sig om många fax så kan vi hjälpa till, kontakta då oss.

Annars så kan man göra massutskick genom att man skickar faxen till epostadressen ”nyckel””faxnummer”@fax.microvision.se tex. xxxxxxx0340779101@fax.microvision.se. Tänk på att programet man använder måste skicka varje mail separat, det fungerar inte att skriva de extra faxnr i kopia raden i e-postprogrammet. Det finns olika mailprogram och tillägg som hanterar massutskick.

Innan ni skickar ut faxen rekommenderar vi att ni testar med ett fåtal adresser så allt är korrekt.

Skickar ni mail genom outlook så kan man använda sig av ett tillägg http://www.mapilab.com/outlook/send_personally/ för att skicka ut fax till sina kontakter.

Fax error -1007

Får ni fel 1007 så kan detta beror på något av följande.

1. Filnamnet innehåller konstiga tecken, använda endast tecken mellan A-Z och siffror i filnamnet.
2. Det är något fel i själva filen, spara ner filen igen och försök alt. spara den i annat format.
3. Filen/Filerna överstiger 2mb, filerna som ska faxas behöver inte ha hög upplösning.