Hur gör jag massutskick / Bulkutskick?

Rör det sig om många fax så kan vi hjälpa till, kontakta då oss.

Annars så kan man göra massutskick genom att man skickar faxen till epostadressen ”nyckel””faxnummer”@fax.microvision.se tex. xxxxxxx0340779101@fax.microvision.se. Tänk på att programet man använder måste skicka varje mail separat, det fungerar inte att skriva de extra faxnr i kopia raden i e-postprogrammet. Det finns olika mailprogram och tillägg som hanterar massutskick.

Innan ni skickar ut faxen rekommenderar vi att ni testar med ett fåtal adresser så allt är korrekt.

Skickar ni mail genom outlook så kan man använda sig av ett tillägg http://www.mapilab.com/outlook/send_personally/ för att skicka ut fax till sina kontakter.

Fax error -1007

Får ni fel 1007 så kan detta beror på något av följande.

1. Filnamnet innehåller konstiga tecken, använda endast tecken mellan A-Z och siffror i filnamnet.
2. Det är något fel i själva filen, spara ner filen igen och försök alt. spara den i annat format.
3. Filen/Filerna överstiger 2mb, filerna som ska faxas behöver inte ha hög upplösning.

Jag kan inte faxa till 020 nummer och andra gratisnummer?

Det är inte möjligt att faxa till gratisnummer i och utanför Sverige. De som har gratisnr har alltid ett ”vanligt” faxnr som man kan faxa till.

Problem med Apple Mail

Apple Mail program har ett lite annorlunda sätt att skicka bifogade filer, för att det ska fungera korrekt så måste måste man klicka i ” Send Windows-Friendly Attachments” för att det ska fungera.