Kan jag portera mitt faxnr?

Vi är inte möjligheten att portera telefonnummer. Men man kan vidarekoppla det befintliga faxnr till det nya hos oss. Det är inte heller möjligt att portera faxnummer från oss.