Vi är inte möjligheten att portera telefonnummer. Men man kan vidarekoppla det befintliga faxnr till det nya hos oss. Det är inte heller möjligt att portera faxnummer från oss.