ja det är möjligt genom att ange ”nyckel””faxnr”@fax.webeasy.se ex. 999999990340123456@fax.webeasy.se