Kan jag skriva faxnr i e-postadressen istället för i ämnes raden?

ja det är möjligt genom att ange ”nyckel””faxnr”@fax.microvision.se ex. 999999990340123456@fax.microvision.se