Apple Mail program har ett lite annorlunda sätt att skicka bifogade filer, för att det ska fungera korrekt så måste måste man klicka i ” Send Windows-Friendly Attachments” för att det ska fungera.