Web till SMS funktionen är mycket enkel att använda.

SMSnr: Här anger du nummret ditt SMSet ska skickas, tex 0738123456 eller om ni skickar utomlands 0046738123456

Ämne/Info: Detta skickas inte med i SMSet utan är information för dig, som rör meddelandet.

Meddelande: Här anger man medellandet som ska skickas.