Vi certifierar e-butiker som säljer varor och tjänster.

Just nu 99 kr / mån!

Hur blir jag Certifierad?

För att bli certifierad ska nedan krav uppfyllas.

 • Företaget ska vara registrerat i Sverige.
 • Företaget får inte ha någon betalningsanmärkning.
 • Företaget får vara på obestånd.
 • Företaget får inte vara i konkurs eller ha ansökt om konkurs.
 • E-butiken ska tydligt visa kontaktuppgifterna
 • E-butiken ska använda sig av kryptering av datatrafiken (SSL)
 • Företaget & E-butiken ska följa GDPR

Genom att Certifiera er sida känner kunden ett större…

Förtroende…

Trygghet…

Vilket ökar försäljningen och konverteringsgraden.

Certifikatet kan återkallas om…

 • Bryter mot Svensklag.
 • Uppfyller ej våra krav för att bli certifierad.
 • Svara ej på kommunikation inom rimlig tid.
 • Bryter mot marknadsföringslagen.
 • Har oreglerade skulder knyten till certifieringen.
 • Ej åtgärdade kundklagomål.
 • Har orimligt många klagomål.

Missbruk

Handla Tryggt är ett registrerat varumärke! Att använda märkningen utan att vara godkänd Handla Tryggt certifierad, innebär varumärkesintrång och bedrägeri, vilket kommer polisanmälas.