Återställ reservbatteri vid byte av batteri

Följ nedan för att återställa reservbatteriet

Tryck på meny, använd höger pil för att gå till p-mode, tryck sedan TL

Tryck vänster pil för att komma till Service och tryck TL

Mata in kod 191241 och tryck TL

Använd piltangenterna för att gå till nytt reservbatteri och tryck TL

Nu är det klart.

Hur ändrar jag organisationsnummer eller texten i kvittohuvudet?

1.Gör först ett dagsavslut (Z-rapport). Uppgifterna kan inte ändras om inte detta gjorts.
2.Tryck [MENU] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
3.Använd höger- eller vänsterpiltangenterna för att komma till ”P-mode”, tryck [TOTAL].
4.Använd piltangenterna för att komma till ”Text logga”, tryck [TOTAL].
5.Nu visas sidhuvudets rad 1 i displayen. Mata in bokstäver och siffror via knappsatsen. Använd ”SHIFT” för stora bokstäver. Sudda och backa med ”CL”. När rad 1 är klar, tryck [TOTAL].
Fortsätt på samma sätt med rad 2-8 (Alla 8 måste inte användas). Med vänster- och högerpil kan du hoppa till olika rader.
På rad 9 måste organisationsnumret stå. 10 siffror inget bindestreck, tryck [TOTAL] 6.tryck [MENU] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
7.Använd piltangenterna för att komma till ”R-mode”, tryck [TOTAL]

Anmäl till Skatteverket dels vilket organisationsnummer som nu har kassan och dels vilket företag som inte längre har kassan.

Hur ändrar jag tid eller datum i kassan?

1.Tryck [MENU] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
2.Använd höger- eller vänsterpiltangenterna för att komma till ”P-mode”, tryck [TOTAL].
3.Använd piltangenterna för att komma till ”System param”, tryck [TOTAL].
4.Använd piltangenterna för att komma till ”Datum och tid”, tryck [TOTAL].
5.Mata in datum (DDMMÅÅ), tryck [TOTAL]. Mata in tid (TTMM), tryck [TOTAL].
6.Tryck [MENU] [MENU] ] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
7.Använd piltangenterna för att komma till ”R-mode”, tryck [TOTAL].

Det står ”Operation omöjlig i detta tillstånd” i displayen

Det meddelande handlar om att backup-batteriet måste bytas. Innan detta meddelande dyker upp brukar det komma förvarningar som ”byt backuppbatteriet inom xx dagar”.

För att tillfälligt kunna använda kassan trots att batteriet inte är bytt gör så här:

Tryck [MENU] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
Använd höger- eller vänsterpiltangenterna för att komma till ”P-mode”, tryck [TOTAL].
Använd piltangenterna för att komma till ”Service”, tryck [TOTAL].
Skriv in servicekoden ”191241” bekräfta med [TOTAL].
Använd piltangenterna för att komma till ”Nytt reservbatteri”, tryck [TOTAL].
Tryck [TOTAL], igen.
Tryck [MENU] [MENU] för att komma till huvudmenyn.
Använd piltangenterna för att komma till ”R-mode”, tryck [TOTAL].
Detta är bara en tillfällig lösning. Skicka in kassan för batteribyte vid lämpligt tillfälle. Anmäl till Skatteverket att kassan är inskickad för service.

Det står ”Autoexport jrn. Fel” i displayen

Detta meddelande dyker upp efter ett dagsavslut (Z-rapport). Kassan försöker då överföra journalminnet från kassan till SD-kortet som sitter under batteriluckan. Meddelandet betyder att överföringen misslyckades. Om detta fungerat tidigare beror det oftast på att SD-kortet kommit upp i 512 kataloger vilket är max vad som får plats.

De flesta bärbara datorer har en liten slits för SD-kort. Flytta alla kataloger med filer till datorn och sätt tillbaka det tömda SD-kortet i kassan. Alternativ kan ni köpa ett nytt kort som passa här.

Felmeddelandet kan också bero på att SD-kortet inte fungerar med kassan, att det inte är kompatibelt. Därför kan det vara bättre att tömma ett kort som funkar än att köpa ett nytt.

När du detta är gjort så måste man exportera journalen från kassan till SD minnet, det gör man genom att gå till

P-mode >Journal>Exportera till SD-kort.

Man måste sedan gå in och radera journalen vilket man gör i samma meny

Det står ”CCU avstängd” i displayen

Det beror på att kassan inte har kontakt med ”svarta lådan”, alltså Skatteverkets kontrollenhet CleanCash.

Kontrollampan på CleanCash ska blinka grönt. Om den lyser rött eller inte alls, prova att stänga av den 10 sekunder och slå på den igen. Enklast är att dra ut strömsladden. Om den fortfarande inte blinkar grönt så är den trasig och måste bytas ut.

Samma felmeddelande får man om sladden mellan kassan och kontrollenheten lossat eller sitter fel.