Skapa CSR MicroSoft IIS 7 – 10

Från Start-skärmen, klicka eller söka efter Internet Information Services (IIS) Chef och öppna den.

Klicka på servernamnet.

Från centrum menyn, dubbelklicka på ” Server Certifikat knappen “i avsnittet” IIS “(det är i mitten av menyn).

Skapa CSR MicroSoft IIS 7 - 10

Nästa, från menyn “Åtgärder” (till höger), klicka på ” Skapa Certificate Request … “Detta kommer att öppna Begär Certificate guiden.

Skapa CSR MicroSoft IIS 7 - 10

I “Distinguished Name Properties” -fönstret, skriv in informationen enligt följande:

Common Name – Namnet genom vilken certifikatet kommer nås (oftast namnet fullständiga domännamnet, t.ex. www.domain.com eller mail.domain.com).

Organisation – Den lagligt registrerade namnet på din organisation / företag.

Organisatorisk enhet – Namnet på din avdelning inom organisationen (ofta dessa uppgifter kommer att listas som “IT”, “Web Security”, eller helt enkelt lämnas tomt).

Stad / ort – Staden där din organisation finns.

Stat / provins – Den stat där din organisation finns.

Land / region – Ange landskod

Skapa CSR MicroSoft IIS 7 - 10

Klicka på Nästa.

I fönstret “Cryptographic Service Provider Egenskaper”, anger du följande information och klicka sedan på Nästa :

Cryptographic tjänsteleverantör – I listrutan väljer Microsoft RSA SChannel … , om du inte har en specifik kryptoleverantör. Bit längd – I listrutan väljer du 2048 (eller högre).

Skapa CSR MicroSoft IIS 7 - 10

Klicka på … rutan för att bläddra till en plats där du vill spara CSR-filen. Om du bara anger ett filnamn utan att surfa till en plats, kommer ditt CSR hamna i C: Windows System32.

Kom ihåg filnamnet som du väljer och den plats där du sparar den. Du kommer att behöva öppna den här filen som en textfil och kopiera hela innehållet av det (inklusive börjar och slutar Certificate Request taggar) i online orderprocessen vid uppmaning.

Skapa CSR MicroSoft IIS 7 - 10

När du har fått ditt SSL-certifikat, kan du installera det.

Skapa CSR Exhange 2013

Det har varit många ändringar i Exchange 2013. En av dem är att gränssnittet är nu tillgängliga via en webbläsare.

Men önskar du använda Powershell så kan du använda vårt verktyget längst ner på denna sida för att skapa kommandot.

Gå till Exchange Admin Center genom att öppna en webbläsare och surfa till https: // localhost / ECP

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på länken till Servers i den vänstra kolumnen, sedan Certificates längst upp till höger, sedan + symbolen.

Skapa CSR Exhange 2013

Sedan visas fönstret “new exchange certificate”

Välj “Create a request for a certificate from a certification authority”

Skapa CSR Exhange 2013

I “Friendly name” anger du ett önskat namn som du vill döpa begäran till, detta
har inget med certifikatsbegäran att göra.
Skapa CSR Exhange 2013

Om du ska generera en CSR för ett wildcard certifikat så markera rutan du rutan och ange root domännamn. Annars gå vidare till nästa skärm.

Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på browse för att välja vilken server du vill spara certifikats förfrågan på.

Skapa CSR Exhange 2013

Om du gör ett wildcard cert, hoppar du över detta steg. I listan väljer du de tjänster som du planerar att köra säkert med hjälp av Ctrl + Klicka för att markera tjänsterna.

Skapa CSR Exhange 2013

På nästa skärm kommer du att kunna se en lista över de namn som Exchange 2013 föreslår du inkluderar i din certifikatbegäran.

Kontrollera  namnen och behövs det så lägga till extra namn genom att använda + knappen.

Skapa CSR Exhange 2013

Ange organisationnamnet vilket bör vara det fulla juridiska namnet på företag.

Department name är din avdelning inom organisationen.

Skapa CSR Exhange 2013

Ange en nätverks sökväg för att spara CSR till din dator som en .req fil, sedan Slutför/Finish.

Skapa CSR Exhange 2013

Du bör nu kunna öppna CSR med Anteckningar eller WordPad, klipp ut och klistra in under beställnings processen.

Skapa CSR koden genom Powershell

Skapa CSR Tomcat

Skapa en ny Keystore

 1. Du kommer att använda kommandot keytool för att skapa och hantera din nya Keystore-fil. Du kan behöva lägga till java / bin / katalogen till din PATH för att få keytool att fungera. När du är redo att skapa din nyckel gå till den katalog där du planerar att lagra din Keystore och certifikat. Ange följande kommando:keytool -genkey -alias servern -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore ditt_domännamn.jks
 2. Du uppmanas att välja ett lösenord för ditt nyckel. Du kommer då att bli ombedd att ange din Organization informationen.När den frågar om first and last name, då är det inte ditt för- och efternamn, utan det är domännamn för webbplatsen du ska säkrar (exempel: www.yourdomain.com). Om du beställer en Wildcard Certifikat måste börja med tecknet *. (Exempel: * .yourdomain.com)
 3. När du har angivit information som krävs, bekräfta att uppgifterna stämmer genom att ange “y” eller “yes”. Härnäst kommer du att bli tillfrågad om att ange ett lösenord för att bekräfta. Se till att komma ihåg det lösenord du väljer.Din keystore fil med namnet ditt_domännamn.jks skapas nu i den aktuella arbetskatalogen.

Skapa en CSR från din nya Keystore

 1. Härnäst kommer du använda keytool att skapa Certificate Signing Request (CSR)  Ange följande kommando:keytool -certreq -alias servern -file csr.txt -keystore ditt_domännamn.jks
 2. Skriv keystore lösenord som du valde tidigare och tryck på Retur.
 3. Din CSR fil med namnet csr.txt är nu skapad i din nuvarande katalog. Öppna CSR med en textredigerare, och kopiera och klistra in texten (inklusive start- och sluttaggar) i SSL Guiden som du kommer genom att följa den länk som du har fått från oss. Var noga med att spara nyckelfilen (ditt_domännamn.jks) som dina certifikat kommer att installeras till det senare.
 4. När du har fått ditt SSL-certifikat, kan du gå vidare och  installera det.

Skapa CSR OpenSSL Apache SSL

Logga in på din server via din terminal klient (ssh). Vid prompten:

Skapa CSR OpenSSL Apache SSL

 1. openssl req -new -newkey rsa: 2048 -nodes -keyout server.key -out server.csrdär servern är namnet på din server.
 2. Detta skapa två filer: den privata nyckeln filen för dekryptering av ditt SSL-certifikat, och ett certifikatbegäran signering ( CSR ) fil (används för att ansöka om ditt SSL-certifikat) med apache openssl.När du uppmanas att ange Common Name, ange fullständiga domännamnet för den webbplats du säkra. Om du skapar en Apache CSR för ett wildcard certifikat ska ditt domännamn börja med asterisk (t.ex. * .example.com).

  Du kommer då bli tillfrågad om din organisationsinformation mm.

  Detta kommer sedan att skapa din openssl .csr fil.

 3. Öppna CSR-filen med en textredigerare och kopiera och klistra in den (inklusive start- och sluttaggar) i formuläret.
 4. Spara  den genererade .key filen krävas senare för installation.
 5. När du har fått ditt SSL Certifikat, kan du installera det.

Skapa CSR Java

OBS! Du måste skapa en ny nyckelbehållare genom denna process. Om du försöker installera ett nytt certifikat till en gammal nyckelbehållare ditt certifikat kommer inte att fungera korrekt. Säkerhetskopiering och ta bort eventuella gamla nyckelbehållare vid behov innan du påbörjar den här processen.

Skapa en ny Keystore

 1. Du kommer att använda kommandot keytool att skapa din nya nyckel-CSR parning. Skriv in följande:keytool -genkey -alias servern -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore yourdomain.jks
 2. Du kommer att bli tillfrågad om företagsinformationen. Obs: när guiden frågar efter First- och Lastname, ska du ange ditt domännamn och extension (.com)  (dvs www.example.com). Om du beställer en Wildcard Certifikat måste börja med *. (Exempel: * .example.com)
 3. Kontrollera att uppgifterna stämmer genom att ange “y” eller “yes” när du ombeds. Härnäst kommer du att bli tillfrågad om ditt lösenord för att bekräfta. Se till att komma ihåg det lösenord du väljer.

Skapa din CSR med din nya nyckelbehållare

 1. Nu är det dags att skapa själva Certifikats Requesten. Skriv in följande:keytool -certreq -alias servern -keyalg RSA -file yourdomain.csr -keystore yourdomain.jks
 2. Ange keystore lösenord.
 3. Efter detta är CSR-fil skapas. Öppna CSR med en textredigerare, och kopiera och klistra in texten (inklusive start- och sluttaggar) och klistra in i formuläret
 4. När du har fått ditt SSL-certifikat kan du installera det.