Root & intermediate certifikat Paket

Root & intermediate certifikat Paket

Nedan finns länkar till Root och Intermediate certifikat för olika leverantörer

Spara ner filen med ändelsen .crt

 

AlphaSSL

Sectigo / Comodo