Skapa CSR Exhange 2013

Det har varit många ändringar i Exchange 2013. En av dem är att gränssnittet är nu tillgängliga via en webbläsare.

Men önskar du använda Powershell så kan du använda vårt verktyget längst ner på denna sida för att skapa kommandot.

Gå till Exchange Admin Center genom att öppna en webbläsare och surfa till https: // localhost / ECP

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

exchange 2013 csr - Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på länken till Servers i den vänstra kolumnen, sedan Certificates längst upp till höger, sedan + symbolen.

exchange 2013 csr 2 - Skapa CSR Exhange 2013

Sedan visas fönstret “new exchange certificate”

Välj “Create a request for a certificate from a certification authority”

exchange 2013 csr 3 - Skapa CSR Exhange 2013

I “Friendly name” anger du ett önskat namn som du vill döpa begäran till, detta
har inget med certifikatsbegäran att göra.
exchange 2013 csr 4 - Skapa CSR Exhange 2013

Om du ska generera en CSR för ett wildcard certifikat så markera rutan du rutan och ange root domännamn. Annars gå vidare till nästa skärm.

exchange 2013 csr 5 - Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på browse för att välja vilken server du vill spara certifikats förfrågan på.

exchange 2013 csr 6 - Skapa CSR Exhange 2013

Om du gör ett wildcard cert, hoppar du över detta steg. I listan väljer du de tjänster som du planerar att köra säkert med hjälp av Ctrl + Klicka för att markera tjänsterna.

exchange 2013 csr 7 - Skapa CSR Exhange 2013

På nästa skärm kommer du att kunna se en lista över de namn som Exchange 2013 föreslår du inkluderar i din certifikatbegäran.

Kontrollera  namnen och behövs det så lägga till extra namn genom att använda + knappen.

exchange 2013 csr 8 - Skapa CSR Exhange 2013

Ange organisationnamnet vilket bör vara det fulla juridiska namnet på företag.

Department name är din avdelning inom organisationen.

exchange 2013 csr 9 - Skapa CSR Exhange 2013

Ange en nätverks sökväg för att spara CSR till din dator som en .req fil, sedan Slutför/Finish.

exchange 2013 csr 10 - Skapa CSR Exhange 2013

Du bör nu kunna öppna CSR med Anteckningar eller WordPad, klipp ut och klistra in under beställnings processen.

Skapa CSR koden genom Powershell