Inlägg

Denna typen av certifikat som har stöd för riktigt gamla webbläsare har slutat säljas, då den bygger på en gammal teknik och nästan ingen använder dessa gamla webbläsare.

Thawte har nu infört Obegränsat med Server Licenser som de flesta andra utfärdare. Det är nu endast Symantecs certifikat som har begränsningar på hur många servrar man får använda certifikatet på.

SSL Certifikat använder oftast RSA nycklar, nycklarnas storlek har ökat de senaste åren för att erhålla säkerheten. Detta har innebärt att det krävs mer datorkraft, men med ECC nyklar så kan man bibehålla samma säkerhet fast med mindre datorkraft. En 2048 RSA nyckel motsvarar en 160 ECC nyckel. För att utfärda ett certifikat med ECC så generar man requesten med ECC.

Efter mycket jobb och lång väntan är vi mycket glada att vi äntligen kan lansera vår nya hemsida. Vi hoppas den nya sidan ger enklare översyn över våra SSL Certifikat och säkerhetstjänster.

Den nya kontrollpanelen för att administrera beställda certifikat är under beta och vi kommer lägga upp funktionerna allt eftersom.

Enligt nya regler från CA/B (Certificate Authority/Browser) som sätter upp reglerna för SSL certifikat så tas 4 och 5 års SSL certifikaten bort. Detta är för att öka säkerheten då man måste verifiera sina uppgifter var 3:e år. Gör man en reissue efter den 1 mars på ett certifikat som är 5 år så får man max 39 månader. Detta kan innebära att man förlorar månader på sitt nuvarande certifikat. Därför rekommenderar vi ingen att köpa ett 4 eller 5 årigt certifikat. Dessa certifikaten kommer försvinna 1 mars

Den 6 augusti meddelande Google att siter som krypterar sin trafik med ett SSL Certifikat kommer att få ökad rankning. Med tanke på hur billigt ett SSL certifikat idag är så är det en billig investering enbart att få bättre resultat i Googles sökträffar.

Google kommer inom kort att ändra så att i Chrome kommer SSL certifikat som använder sig av SHA1 inte längre visa grönt https: utan ett överstryket rött https, vi rekommenderar alla som har möjlighet att uppgradera till SHA2. Tänk dock på att äldre plattformar kanske inte stödjer SHA2.

Interna domännamn som man tex. använde för Exchange server kommer inte fungera efter 1 november 2015. Detta är pga. säkerhetsrisk då man inte kan verifiera interna namn. För att lösa problemet så rekommenderar vi att ni sätter upp externa namn tex. intranet.domän.se och sedan endast använder dessa internt. För alla som har Exchange servrar är det nu tid att börja konfigurera om dessa så ni inte står utan certifikat när det går ut.